VODÁRSKE A KURENÁRSKE PRÁCE

 • demontáž starých a montáž nových rozvodov TÚV a pitnej vody,
 • hydranty, výmeny stúpačiek,
 • demontáž starých a montáž nových kanalizačných rozvodov,
 • montáž domových čističiek odpadových vôd,
 • demontáž starých a montáž nových dažďových kanalizačných rozvodov,
 • rôzne opravy kanalizácií,
 • kompletizácia sanitárnych zariadení (WC, umývadlá, batérie…)
 • demontáž a montáž zásobníkov TÚV,
 • demontáž starého a montáž nového vykurovacieho systému,
 • montáž podlahového a stenového kúrenia,
 • montáž stropného chladenia,
 • demontáž a montáž kotlov,
 • servisné práce a spúšťanie kotlov do prevádzky
 • drobné inštalačné práce ( výmena radiátorov, WC, batérií…)

Požiadajte o cenovú ponuku